Martimex, a.s.

Martin

profil spoločnosti kontakty obchodná činnosť projekčná činnosť výroba
projekt s podporou EU
"modernizácia ozubárne"

projekt s podporou EU "modernizácia ozubárne"Názov projektu: Modernizácia ozubárne MARTIMEX
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1-Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1-Inovácie a technologické transfery
Cieľ projektu: Zvýšenie inovačno-výrobného potenciálu /konkurencieschopnosti/ firmy modernizáciou výrobných technológií
Prijímateľ: Martimex, akciová spoločnosť, Martin
Miesto realizácie projektu: prevádzka Ozubáreň, ul.Dielenská Kružná 10, Vrútky
Doba realizácie projektu: 12.6.2009 - 31.3.2010

www.economy.gov.sk

3-súradnicový merací prístroj ZEISS Contura G2 CNC Centrum DOOSAN Lynx 220

Návrat na hlavnú stránku

2017 © Martimex, a.s.